Dr Jakub Milczarek Dr Jakub MilczarekFizykochemik (chemia sądowa i konserwatorska)

Inne wykłady

Inne wykłady

Inne wykłady naukowe mojego autorstwa lub znajomych, którzy poprosili o publikację.

Podstawy statystyki

Podstawy statystyki

Podstawy statystyki – błąd, źródła błędów, propagacja błędów, precyzja, dokładność, średnia, mediana, odchylenie, wariancja, test Q, test t Studenta, LR.

Nowoczesne nośniki informacji

Nowoczesne nośniki informacji

Historia przechowywania informacji – szyfry, kody, metody zapisu, karty perforowane, taśmy dziurkowane, dyskietki, dyski, CD, DVD i przyszłość zapisu.

Elementarz fizyki budowli

Elementarz fizyki budowli

Elementarz fizyki budowli – przewodzenie, opór termiczny, dyfuzja pary wodnej, oddychanie ścian, podciąganie kapilarne, adsorpcja.

Przewiń do góry